Jakie są zasady korzystania ze zsypów budowlanych?

21 grudnia 2022 Artykuł sponsorowany

Prowadzenie remontu na wyższej kondygnacji wymaga zupełnie innego podejścia niż takie same prace wykonywane na parterze. Głównym problemem staje się tutaj transport materiałów budowlanych i elementów wyposażenia, a także poradzenie sobie z gruzem powstałym podczas czynności remontowych. Aby ułatwić i przyspieszyć pracę, fachowcy z firm budowlanych powszechnie wykorzystują zsypy zewnętrzne. To właśnie dzięki nim ręczne wynoszenie gruzu może odejść w niepamięć. Aby korzystanie ze zsypów do gruzu można było uznać za bezpieczne, należy wdrożyć określone procedury. O czym należy pamiętać przy budowie i użytkowaniu zsypu? Jak zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa?

Zsypy do gruzu budowlanego – zagrożenia

Zsyp budowlany rodzi ryzyko nie tylko dla samych pracowników pozostających na określonej wysokości, lecz także dla osób postronnych w bezpośredniej bliskości kontenera na gruz. Nie można bagatelizować zagrożenia upadkiem z wysokości, które jest tym większe, im szerszy profil zsypu. Pracownik budowlany, który musi unieść wiadro z gruzem, a następnie opróżnić je do zsypu, doświadcza szczególnego narażenia na potknięcie lub zachwianie równowagi. Dlatego bezpośrednia okolica zsypu budowlanego musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia, które ochronią przed wypadnięciem z rusztowania. Nieprawidłowości na etapie montażu zsypu mogą skutkować uszkodzeniem jego struktury przez wpadający gruz. Rejestr wypadków na placach budowy pokazuje, że zranienie osoby postronnej przez odpryski gruzu ze zsypu wcale nie jest nierealne. Brak kontroli nad zapełnieniem kontenera sprawia, że wrzucany do zsypu gruz może rozprzestrzenić się na zewnątrz, uszkadzając mienie lub stwarzając zagrożenie dla przechodniów.

Jak bezpiecznie korzystać ze zsypu budowlanego?

Zasady bezpiecznego użytkowania zsypów budowlanych doczekały się dokładnego opisu w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zarządzający budową jest prawnie zobowiązany do wyraźnego oznaczenia terenu, na których prowadzone są czynności zsypywania gruzu z dużej wysokości. Oznakowanie miejsca zsypu pociąga za sobą zakaz przebywania w nim osób postronnych. Co więcej, bezpośrednie otoczenie zsypu i kontenera na gruz wymaga ciągłego nadzoru. Jeśli prace są prowadzone w godzinach nocnych, należy wyposażyć całą okolicę w stałe oświetlenie. Każdy fachowiec znajdujący się w pobliżu punktu zsypu na wysokości i miejsca upadku gruzu do kontenera powinien otrzymać kompletne wyposażenie ochronne. Szczególne znacznie mają tutaj maski przeciwpyłowe, hełm i solidne okulary robocze. Wykonawca budowy odpowiada za opracowanie i wdrożenie procedur użytkowania zsypu, z jakimi za podpisem muszą zapoznać się wszyscy pracownicy. Wywóz odpadów budowlanych w Warszawie bardzo często łączy się ze zsypami na górnych kondygnacjach. Wdrożenie omówionych tutaj zasad sprawi, że cały proces utrzyma swoją efektywność i zapewni bezpieczeństwo każdemu, kto znajdzie się w okolicy zsypu.

Wywóz odpadów budowlanych w Warszawie – usługi Śmieci.eu

Osoby prywatne wykonujące remont mieszkania, a także firmy budowlane mogą skorzystać z kompleksowej oferty na wywóz gruzu w Warszawie realizowanej przez Śmieci.eu. Wywóz odpadów budowlanych w stolicy pozostaje w pełni zgodny z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Firma działa na terenie Warszawy i całej Polski, świadcząc pełnozakresowe czynności wynajmu kontenerów, transportu i utylizacji gruzu budowlanego. Warto zapoznać się z treścią strony https://smieci.eu/oferta/wywoz-gruzu/warszawa/, która opisuje rozległy pakiet usług Śmieci.eu, odpowiadających na złożone potrzeby inwestorów budowlanych.